Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Yêu cầu của quý khách sẽ hiển thị bên dưới!

YÊU CẦU TÌM SIM

Thống kê sim
Quảng cáo

  
Tìm SIM số đẹp

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

DANH SÁCH SIM

STT 10 Số | 11 Số Xếp giá | Điểm Mạng Đặt Mua Giỏ
1 0909579999 380,000,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
2 0978779999 380,000,000 (VNĐ) 74
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
3 094.83.99999 368,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
4 0972.86.86.86 360,000,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
5 0901228888 360,000,000 (VNĐ) 46
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
6 0963998888 360,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
7 0968123456 360,000,000 (VNĐ) 44
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
8 0943889999 360,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
9 0932466666 360,000,000 (VNĐ) 48
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
10 0963119999 340,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
11 0995688888 336,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
12 0989269999 336,000,000 (VNĐ) 70
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
13 0985.39.39.39 315,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
14 0989819999 310,000,000 (VNĐ) 71
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
15 0901009999 310,000,000 (VNĐ) 46
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
16 0985.11.9999 305,100,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
17 09.0990.0990 300,000,000 (VNĐ) 45
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
18 098.37.66666 300,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
19 0965.77.9999 300,000,000 (VNĐ) 70
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
20 088.88888.22 299,450,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
21 094.456.6666 299,000,000 (VNĐ) 52
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
22 0919.25.9999 299,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
23 0975.29.29.29 299,000,000 (VNĐ) 54
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
24 096.168.9999 290,410,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
25 0962.37.9999 290,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
26 0985.39.39.39 288,150,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
27 0918.77.8888 288,150,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
28 0997.345678 286,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
29 0975.99.8888 273,000,000 (VNĐ) 71
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
30 0966629999 268,000,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
31 0984868888 268,000,000 (VNĐ) 67
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
32 0933334444 260,000,000 (VNĐ) 37
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
33 0905696969 260,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
34 0938778899 260,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
35 0962123456 260,000,000 (VNĐ) 38
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
36 091.26.56789 260,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
37 0901.16.8888 254,800,000 (VNĐ) 49
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
38 0965.77.9999 254,250,000 (VNĐ) 70
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
39 0912.02.9999 254,250,000 (VNĐ) 50
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
40 09.838.77777 253,500,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
41 09.9797.7979 250,000,000 (VNĐ) 73
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
42 0989.87.8888 250,000,000 (VNĐ) 73
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
43 0888.27.8888 250,000,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
44 0888.55.6789 250,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
45 012.77.666666 250,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
46 0912.00.8888 250,000,000 (VNĐ) 44
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
47 0986.55.6666 250,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
48 0919358888 250,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
49 0938.777.888 250,000,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
50 098.115.9999 242,950,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
51 0914155555 240,000,000 (VNĐ) 40
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
52 0898.16.8888 234,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
53 0994.89.89.89 234,000,000 (VNĐ) 73
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
54 09.888.99.888 230,520,000 (VNĐ) 75
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
55 0966.686.686 230,520,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
56 0978.55.9999 230,520,000 (VNĐ) 70
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
57 0915579999 230,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
58 0946169999 230,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
59 0977708888 230,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
60 0907098888 230,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
61 0913.28.28.28 228,000,000 (VNĐ) 43
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
62 0976.22.8888 226,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
63 09.838.77777 226,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
64 0986159999 226,000,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
65 0984.11.9999 225,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
66 0898.16.8888 220,350,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
67 0976.83.83.83 220,000,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
68 0916.17.9999 218,090,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
69 09.6664.6666 214,500,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
70 090.39.33333 213,570,000 (VNĐ) 36
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
71 0917.38.9999 210,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
72 0914118888 210,000,000 (VNĐ) 48
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
73 0905226666 210,000,000 (VNĐ) 42
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
74 0979455555 210,000,000 (VNĐ) 54
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
75 0905028888 210,000,000 (VNĐ) 48
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
76 0888.56.56.56 210,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
77 0962.97.9999 209,999,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
78 091.73.77777 207,920,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
79 0975.00.9999 201,500,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
80 0927.199.999 200,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng

Thống kêCheck sim:

0901.49.59.69

093333.6686


Chủ tài khoản Trần Ngọc Thiện

Vietinbank: 10201002100090
VietCombank:
 
0621000393086
Agribank: 4810215045349

simsobinhthuan@gmail.com


Góp ý - Khiếu nại

0907.186.186


ĐƠN ĐẶT HÀNG


Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Sim theo phong thủy


Chọn sim theo tỉnhTin tứcQuảng cáo

Ý NGHĨA TỪNG CON SỐ

456 : 4 mùa sinh lộc

01234 : Tay trắng đi lên, 1 vợ, 2 con, 3 tầng, 4 bánh
1486 : 1 năm 4 mùa phát lộc / 1 năm 4 mùa lộc phát
456 : 4 mùa sinh lộc
4953 : 49 chưa qua 53 đã tới
569 : Phúc - Lộc - Thọ
227 : Vạn Vạn Tuế
15.16.18 : Mỗi năm - mỗi lộc - mỗi phát
18.18.18 : Mỗi năm 1 phát
19.19.19 : 1 bước lên trời
1102 : Độc nhất vô nhị
2204 : Mãi mãi không chết
6686 : Lộc lộc phát lộc
6868 : Lộc phát lộc phát
5555 : Sinh đường làm ăn
5656 : Sinh lộc sinh lộc
0578 : Không năm nào thất bát
1111 : Tứ trụ vững chắc
2626 : Mãi lộc mãi lộc
2628 : Hái lộc hai phát
1368 : Cả một đời lộc phát
1515 : 2 cái rằm
1618 : Nhất lộc nhất phát
8683 : Phát lộc phát tài
52 39 : Tiền tài
92 79 : Tiền lớn tài lớn
39 37 : Tài trời
39 38 : Thần tài thổ địa
39 39 : Tài lộc
3333 : Toàn tài
8386 : Phát tài phát lộc
8668 : Phát lộc lộc phát
4648 : Tứ lộc tứ phát
8888 : Tứ phát
4078 : Bốn mùa không thất bát
6666 : Tứ lộc (nếu mà dân miền Tây gọi là 4 ông lục)
3468 : Tài tử lộc phát
6578 : 6 năm thất bát
6868 : Lộc phát lộc phát
1668 : Càng ngày càng phát
8686 : Phát lộc phát lộc
7308 : Thất tài không phát
7939 : Thần tài LỚN, Thần tài nhỏ
7838 : Ông địa lớn, Ông địa nhỏ
7878 : Thất bát, thất bát (ông địa)
2879 : Mãi phát tài


TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG TÀI LỘC PHÁT

ĐỊA CHỈ: 30 Thủ Khoa Huân, Bình Hưng, Phan Thiết, Bình Thuận

Hot line: 0901.49.59.69 - 093333.6686

*******

Chân Thành cảm ơn Quý Khách