Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Yêu cầu của quý khách sẽ hiển thị bên dưới!

YÊU CẦU TÌM SIM

Thống kê sim
Quảng cáo

Thời gian làm việc:
7:00 đến 21:00 hằng ngày

Xem ngày khuyến mãi
cho cả 3 mạng
MOBI - VINA - VIETTEL

http://dichvudidong.vn/


  
Tìm SIM số đẹp

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

DANH SÁCH SIM

STT 10 Số | 11 Số Xếp giá | Điểm Mạng Đặt Mua Giỏ
1 0936833333 199,000,000 (VNĐ) 41
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
2 0916.333.888 199,000,000 (VNĐ) 49
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
3 0981090909 199,000,000 (VNĐ) 45
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
4 0972869999 191,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
5 0966.933333 190,000,072 (VNĐ) 45
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
6 0965.868.868 190,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
7 0976.96.96.96 190,000,000 (VNĐ) 67
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
8 08888888.19 190,000,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
9 01.666.777.888 189,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
10 0983.883.888 188,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
11 0972869999 186,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
12 0989.58.58.58 185,000,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
13 0916028888 185,000,000 (VNĐ) 50
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
14 0965177777 183,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
15 0982038888 180,000,000 (VNĐ) 54
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
16 0964.86.8888 180,000,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
17 012.5678.5678 180,000,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
18 0125.666.8888 180,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
19 091.6666662 180,000,000 (VNĐ) 48
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
20 096.31.56789 180,000,000 (VNĐ) 54
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
21 091.78.55555 180,000,000 (VNĐ) 50
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
22 0909.7777.99 175,000,072 (VNĐ) 64
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
23 0967.255555 173,000,000 (VNĐ) 49
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
24 09.1414.8888 173,000,000 (VNĐ) 51
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
25 012.888888.99 169,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
26 0961696969 169,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
27 0127.66.88888 168,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
28 0915.62.62.62 168,000,000 (VNĐ) 39
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
29 097228.9999 168,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
30 09765.56789 168,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
31 0888.26.9999 168,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
32 0983396666 168,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
33 012.37.37.37.37 165,000,000 (VNĐ) 43
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
34 0123.555.9999 162,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
35 0888.12.9999 160,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
36 08888888.16 160,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
37 0972068888 160,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
38 091337.8888 158,000,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
39 012.95.95.95.95 156,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
40 012.93.93.93.93 156,000,000 (VNĐ) 51
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
41 012.76.555555 156,000,000 (VNĐ) 46
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
42 0123.567.9999 150,000,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
43 0123.567.8888 150,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
44 012.9992.9999 150,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
45 0961.91.91.91 150,000,000 (VNĐ) 46
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
46 0986.198.198 150,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
47 096.68.79999 150,000,000 (VNĐ) 72
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
48 0907869999 150,000,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
49 0917938888 150,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
50 08.222.68888 150,000,000 (VNĐ) 52
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
51 0989356666 150,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
52 0987.333.888 150,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
53 0983.268.268 150,000,000 (VNĐ) 52
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
54 0909.53.8888 150,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
55 0937.36.8888 145,000,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
56 0888999899 143,000,000 (VNĐ) 77
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
57 098.767.6666 140,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
58 0985.27.8888 140,000,000 (VNĐ) 63
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
59 0916396666 139,000,000 (VNĐ) 52
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
60 0973468888 139,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
61 0888.99.89.89 139,000,000 (VNĐ) 76
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
62 0903.62.62.62 139,000,000 (VNĐ) 36
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
63 0969133333 136,000,000 (VNĐ) 40
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
64 0988685555 135,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
65 0979.50.8888 135,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
66 0905.73.8888 135,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
67 0963.58.58.58 130,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
68 012.9997.9999 130,000,000 (VNĐ) 73
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
69 012.9998.9999 130,000,000 (VNĐ) 74
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
70 012.9996.9999 130,000,000 (VNĐ) 72
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
71 012.999.3.9999 130,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
72 012.9995.9999 130,000,000 (VNĐ) 71
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
73 0946.09.09.09 129,000,000 (VNĐ) 46
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
74 0935.37.8888 129,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
75 09.71.78.78.78 129,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
76 0975.999.888 128,000,000 (VNĐ) 72
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
77 0933.23.23.23 125,000,072 (VNĐ) 30
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
78 016.88888885 125,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
79 0935.59.59.59 125,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
80 0972.899.899 125,000,000 (VNĐ) 70
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng

Thống kêCheck sim:

0901.49.59.69

093333.6686


Chủ tài khoản Trần Ngọc Thiện

Vietinbank: 10201002100090
VietCombank:
 
0621000393086
Agribank: 4810215045349

simsobinhthuan@gmail.com


Góp ý - Khiếu nại

0907.186.186


ĐƠN ĐẶT HÀNG


Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Sim theo phong thủy


Chọn sim theo tỉnhTin tứcQuảng cáo

Ý NGHĨA TỪNG CON SỐ

456 : 4 mùa sinh lộc

01234 : Tay trắng đi lên, 1 vợ, 2 con, 3 tầng, 4 bánh
1486 : 1 năm 4 mùa phát lộc / 1 năm 4 mùa lộc phát
456 : 4 mùa sinh lộc
4953 : 49 chưa qua 53 đã tới
569 : Phúc - Lộc - Thọ
227 : Vạn Vạn Tuế
15.16.18 : Mỗi năm - mỗi lộc - mỗi phát
18.18.18 : Mỗi năm 1 phát
19.19.19 : 1 bước lên trời
1102 : Độc nhất vô nhị
2204 : Mãi mãi không chết
6686 : Lộc lộc phát lộc
6868 : Lộc phát lộc phát
5555 : Sinh đường làm ăn
5656 : Sinh lộc sinh lộc
0578 : Không năm nào thất bát
1111 : Tứ trụ vững chắc
2626 : Mãi lộc mãi lộc
2628 : Hái lộc hai phát
1368 : Cả một đời lộc phát
1515 : 2 cái rằm
1618 : Nhất lộc nhất phát
8683 : Phát lộc phát tài
52 39 : Tiền tài
92 79 : Tiền lớn tài lớn
39 37 : Tài trời
39 38 : Thần tài thổ địa
39 39 : Tài lộc
3333 : Toàn tài
8386 : Phát tài phát lộc
8668 : Phát lộc lộc phát
4648 : Tứ lộc tứ phát
8888 : Tứ phát
4078 : Bốn mùa không thất bát
6666 : Tứ lộc (nếu mà dân miền Tây gọi là 4 ông lục)
3468 : Tài tử lộc phát
6578 : 6 năm thất bát
6868 : Lộc phát lộc phát
1668 : Càng ngày càng phát
8686 : Phát lộc phát lộc
7308 : Thất tài không phát
7939 : Thần tài LỚN, Thần tài nhỏ
7838 : Ông địa lớn, Ông địa nhỏ
7878 : Thất bát, thất bát (ông địa)
2879 : Mãi phát tài


TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG TÀI LỘC PHÁT

ĐỊA CHỈ: 30 Thủ Khoa Huân, Bình Hưng, Phan Thiết, Bình Thuận

Hot line: 0901.49.59.69 - 093333.6686

*******

Chân Thành cảm ơn Quý Khách